PRAVIDLA POUŽITÍ STRÁNEK www.sportbook.cz

Přístup na webové stránky (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání našich webových stránek předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit.

Provozovatel

Provozovatelem stránek www.sportbook.cz (dále jen „Sportbook.cz“) je:

Zdeněk Svěžen - Artware, 1.máje 55, Jablonec nad Nisou, 46604 (dále je „Provozovatel“).

Vámi poskytnuté materiály

Odesláním libovolných materiálů na stránky Sportbook.cz stvrzujete že:

  • materiál nebude obsahovat nezákonné skutečnosti
  • materiál nebude obsahovat pornografii
  • poskytovateli nenáleží žádná odměna za poskytnutí materiálů
  • souhlasíte, že Provozovatel může volně a neomezeně nakládat s vámi odeslaným materiálem
  • souhlasíte, že Provozovatel, na základě vlastního uvážení, nemusí tyto příspěvky publikovat.

Autorská práva

Jedinými a výhradními majiteli autorských práv k obsahu stránek Sportbook.cz jsou Provozovatel, přispěvatelé a/nebo uvedení vlastníci ochranných známek. 

Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky. Publikování, redistribuce nebo jiné šíření obsahu nebo jeho části je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv.

Jste oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové účely.

Odpovědnost

V žádném případě Provozovatel není zodpovědný za případné škody, ani za důsledky poškození v souvislosti s přístupem nebo použitím stránek Sportbook.cz a šířením informací obsažených na těchto stránkách.

Externí odkazy na Sportbook.cz nutně neznamenají, že by Provozovatel obsah příslušných odkazovaných stránek propagoval, podporoval nebo schvaloval.

Reklama a reklamní sdělení

Uživatelé těchto webových stránek Sportbook.cz souhlasí s tím, že registrovaným uživatelům Provozovatel bude oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující reklamní informace o produktech a službách vlastních nebo třetích stran. Takové zprávy nelze považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí webových stránek Sportbook.cz je reklama inzerentů a nelze ji považovat za nevyžádanou reklamu nebo požadovat její odstranění ze stránek.

Zrušení registrace uživatelů

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez jakékoliv náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet, zejména takový, který porušuje podmínky stránek Sportbook.cz.

Závěrečná ustanovení

Každý návštěvník stránek Sportbook.cz souhlasí, že nebude narušovat provoz a stabilitu stránek Sportbook.cz.

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek Sportbook.cz a služeb na nich nabízených.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel použití stránek, a to i bez předchozího upozornění.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.